อัลบั้มภาพ "ซื้อขยะและซ่อมเรือพลาสติก"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ซื้อขยะและซ่อมเรือพลาสติก ( ประกาศเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2560 )

 
04/10/60 พนักงานศูนย์ป้องกันฯ ของเทศบาลตำบลจองถนน ออกซื้อขยะรีไซเคิล ณ โรงเรียนวัดแหลมจองถนน และดำเนินการซ่อมเรือพลาสติก เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งปิดรูถังขยะ เพื่อนำไปทำเป็นถังน้ำหมัก