อัลบั้มภาพ "เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ) 
ทนายพิณโย ขวัญเซ่ง (นายกโย) ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลจองถนน