อัลบั้มภาพ "แจกถุงยังชีพ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > แจกถุงยังชีพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 )

 
ทนายพิณโย ขวัญเซ่ง นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน พร้อม สท. และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจองถนนทั้ง 7 หมู่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้น