อัลบั้มภาพ "อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2560 )
 
ทนายพิณโย ขวัญเซ่ง นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน และประชาชน ขอขอบคุณ คณะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา ที่ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลจองถนน