อัลบั้มภาพ "มอบเงินจาก พมจ."

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > มอบเงินจาก พมจ. ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 )

 
ทนายพิณโย ขวัญเซ่ง(นายกโย) นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 15 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง