อัลบั้มภาพ "การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชีพ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชีพ ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561 )


 
นายกโยและคณะออกเยี่ยมผู้พิการเพื่อมองเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยพร้อมถุงยังชีพ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง