อัลบั้มภาพ "ประชุมสภา"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ประชุมสภา ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 )













 
เทศบาลตำบลจองถนน ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2561 กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปี พ.ศ.2562 โดยมีนายสุชาติ สุบินรัตน์ ประธานสภา,สมาชิกสภา ครบองค์ประชุม