อัลบั้มภาพ "โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 )


 
ทนายพินโย ขวัญเซ่ง นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน พร้อมบรรยายหัวข้อ "สถานการณ์คนพิการ และบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลคนพิการในชุมชน