อัลบั้มภาพ ปัจฉิมนิเทศ​ ปี​ 60​ ของ ศพด. ทต.จองถนน
* อัลบั้ม *
ปัจฉิมนิเทศ​ ปี​ 60​ ของ ศพด. ทต.จองถนน
ปัจฉิมนิเทศ​ ปี​ 60​ ของ ศพด. ทต.จองถนน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 267 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
กกต. จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กกต. จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 375 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2561
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2561
มอบวิทยุธรรมมะ
มอบวิทยุธรรมมะ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2561
ประชุมสภา
ประชุมสภา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกข้อตกลง (MOU)
บันทึกข้อตกลง (MOU)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 175 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
มอบทุน
มอบทุน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มอบเงินจาก พมจ.
มอบเงินจาก พมจ.
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560

อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 500 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2560
แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ถวายพระเพลิง
ถวายพระเพลิง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 218 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560