อัลบั้มภาพ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
* อัลบั้ม *
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 1 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2561
มอบวิทยุธรรมมะ
มอบวิทยุธรรมมะ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2561
ประชุมสภา
ประชุมสภา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 0 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

บันทึกข้อตกลง (MOU)
บันทึกข้อตกลง (MOU)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
มอบทุน
มอบทุน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มอบเงินจาก พมจ.
มอบเงินจาก พมจ.
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560

อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 465 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2560
แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 52 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 49 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ถวายพระเพลิง
ถวายพระเพลิง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 181 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560

ผูกผ้าดำ-ขาวบริเวณรั้วเทศบาล
ผูกผ้าดำ-ขาวบริเวณรั้วเทศบาล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ตุลาคม 2560
ซื้อขยะและซ่อมเรือพลาสติก
ซื้อขยะและซ่อมเรือพลาสติก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560
เทศบาลตำบลจองถนน
เทศบาลตำบลจองถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 440 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
งานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน 2560
งานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน 2560
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2560