อัลบั้มภาพ โครงการ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
* อัลบั้ม *
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 410 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2561
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2561
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 56 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561

วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2561
มอบวิทยุธรรมมะ
มอบวิทยุธรรมมะ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2561
ประชุมสภา
ประชุมสภา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 45 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึกข้อตกลง (MOU)
บันทึกข้อตกลง (MOU)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 208 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561

มอบทุน
มอบทุน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มอบเงินจาก พมจ.
มอบเงินจาก พมจ.
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 59 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560
อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 515 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2560
แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ถวายพระเพลิง
ถวายพระเพลิง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 231 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ผูกผ้าดำ-ขาวบริเวณรั้วเทศบาล
ผูกผ้าดำ-ขาวบริเวณรั้วเทศบาล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ตุลาคม 2560
ซื้อขยะและซ่อมเรือพลาสติก
ซื้อขยะและซ่อมเรือพลาสติก
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 198 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2560