อัลบั้มภาพ โครงการ โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยโรคไข้เลือดออกตำบลจองถนน
* อัลบั้ม *
กกต. จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กกต. จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤษภาคม 2561
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 เมษายน 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 451 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2561
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มีนาคม 2561
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2561

โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2561
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2561
มอบวิทยุธรรมมะ
มอบวิทยุธรรมมะ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2561
ประชุมสภา
ประชุมสภา
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
บันทึกข้อตกลง (MOU)
บันทึกข้อตกลง (MOU)
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 228 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
การมอบเงินช่วยเหลือเงินแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและถุงยังชี
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2561
มอบทุน
มอบทุน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มอบเงินจาก พมจ.
มอบเงินจาก พมจ.
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2560
อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
อนุรักษ์ที่ 6 สงขลา แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 535 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2560

แจกถุงยังชีพ
แจกถุงยังชีพ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ถวายพระเพลิง
ถวายพระเพลิง
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 253 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2560
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 145 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2560
ผูกผ้าดำ-ขาวบริเวณรั้วเทศบาล
ผูกผ้าดำ-ขาวบริเวณรั้วเทศบาล
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 149 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ตุลาคม 2560