อัลบั้มภาพ โครงการ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
* อัลบั้ม *
เทศบาลตำบลจองถนน
เทศบาลตำบลจองถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 475 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
งานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน 2560
งานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน 2560
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 125 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2560
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2560
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2560
รวมพลังคนจองถนน ถวายความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
รวมพลังคนจองถนน ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 122 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2559

โครงการ หนูทำได้ ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน
โครงการ หนูทำได้ ขยะแลกอุปกรณ์การเรียน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2559
โครงการ ขยะแลกกล้าไม้
โครงการ ขยะแลกกล้าไม้
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
โครงการ คัดแยกขยะ
โครงการ คัดแยกขยะ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
โครงการ ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 249 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2559

พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลจองถนน
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเทศบาลจองถนน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 123 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2558
งานประชันต์มโนราห์
งานประชันต์มโนราห์
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มิถุนายน 2558
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (จองถนนเกมส์) ครั้งที่ ๕ ประจ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (จองถนนเกมส์) ครั้งที่ ๕ ประจ
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 235 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลจองถนน อนุรักษ์และสืบสารประเพณีสงกรานต์
เทศบาลตำบลจองถนน อนุรักษ์และสืบสารประเพณีสงกรานต์
(จำนวน 32 รูป ชมแล้ว 224 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2558
พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
พิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 110 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 เมษายน 2558

งานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน มาฆบูชาแห่ผ้าห่มองค์พระ
งานย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน มาฆบูชาแห่ผ้าห่มองค์พระ
(จำนวน 59 รูป ชมแล้ว 284 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มีนาคม 2558
งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มกราคม 2558
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ๒๕๕๘
โครงการทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘
(จำนวน 31 รูป ชมแล้ว 251 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มกราคม 2558
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช เนื่องในท
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช เนื่องในท
(จำนวน 52 รูป ชมแล้ว 324 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2557