อัลบั้มภาพ โครงการ โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยโรคไข้เลือดออกตำบลจองถนน
* อัลบั้ม *
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช เนื่องในท
ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช เนื่องในท
(จำนวน 52 รูป ชมแล้ว 363 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 ธันวาคม 2557
โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2557
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2557
งานทอดกฐิน วัดแหลมจองถนน
งานทอดกฐิน วัดแหลมจองถนน
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 269 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2557
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หมู่ที่ 5
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หมู่ที่ 5
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2557

โครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน
โครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 468 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ตุลาคม 2557
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หมู่ที่ 2
หมู่บ้านปรับเปลี่ยน พฤติกรรม หมู่ที่ 2
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กันยายน 2557
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
(จำนวน 39 รูป ชมแล้ว 226 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2557
พิธีรับเสื้อ ชมรมเรารักในหลวง
พิธีรับเสื้อ ชมรมเรารักในหลวง
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 209 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กันยายน 2557
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 61 รูป ชมแล้ว 333 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2557

กิจกรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่
กิจกรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่
(จำนวน 36 รูป ชมแล้ว 234 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 สิงหาคม 2557
กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557
กิจกรรม
กิจกรรม"คืนธรรมชาติความสวยงามให้ หาดพัดทอง
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 กรกฏาคม 2557
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเขาชัยสนประจำปี ๒๕๕๗
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา อำเภอเขาชัยสนประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2557
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 118 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กรกฏาคม 2557

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2557
โครงการแข่งขันกีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ ๑๔
โครงการแข่งขันกีฬาน้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ ๑๔
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 231 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2557
โครงการกิจกรรมประเพณีการประชันมโนราห์ (ครั้งที่ 8) ประจำปี ๒
โครงการกิจกรรมประเพณีการประชันมโนราห์ (ครั้งที่ 8) ประจำปี ๒
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ( ๑ )
ต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ( ๑ )
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2557
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำรุงรักษาจารีตประเพณี
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำรุงรักษาจารีตประเพณี " ง
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 106 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2557