อัลบั้มภาพ โครงการ โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยโรคไข้เลือดออกตำบลจองถนน
* อัลบั้ม *
งานสืบสานสิ่งดีงามที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง เน
งานสืบสานสิ่งดีงามที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง เน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 เมษายน 2557
พิธีส่ง พิธีรับ มอบอาคารพยาบาล
พิธีส่ง พิธีรับ มอบอาคารพยาบาล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 115 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557
ประชุม ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง (สัญจร) ร่วมกับ ครม.น้อยอำเภอ
ประชุม ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง (สัญจร) ร่วมกับ ครม.น้อยอำเภอ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 121 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2557

งานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบ
งานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 229 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 107 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2557
พิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย
พิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2557
วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2556
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจองถนน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจองถนน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2556

ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๖
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๖
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2556
ประชุมเวทีสาธารณะระดับจังหวัดพร้อมรับโล่รางวัล (สสส.)
ประชุมเวทีสาธารณะระดับจังหวัดพร้อมรับโล่รางวัล (สสส.)
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2556
เปิดมหกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เปิดมหกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2556

โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2556
โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2556
โครงการส่งเสริมสุขภาพ สายใยรักแห่ครอบครัว ( ตำบลนมแม่ ) ประจ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ สายใยรักแห่ครอบครัว ( ตำบลนมแม่ ) ประจ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2556
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2556
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2556