อัลบั้มภาพ โครงการ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
* อัลบั้ม *
พิธีส่ง พิธีรับ มอบอาคารพยาบาล
พิธีส่ง พิธีรับ มอบอาคารพยาบาล
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มีนาคม 2557
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ประจำตำบลจองถนน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557
ประชุม ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง (สัญจร) ร่วมกับ ครม.น้อยอำเภอ
ประชุม ครม.น้อย จังหวัดพัทลุง (สัญจร) ร่วมกับ ครม.น้อยอำเภอ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2557
งานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบ
งานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบ
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 180 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2557
พิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย
พิธีแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2557
วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2556
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจองถนน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลจองถนน
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2556
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2556
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๖
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๕๖
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ตุลาคม 2556
ประชุมเวทีสาธารณะระดับจังหวัดพร้อมรับโล่รางวัล (สสส.)
ประชุมเวทีสาธารณะระดับจังหวัดพร้อมรับโล่รางวัล (สสส.)
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2556
เปิดมหกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เปิดมหกรรมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2556
โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ตุลาคม 2556

โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเฉลิมพระเกียรติ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 105 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2556
โครงการส่งเสริมสุขภาพ สายใยรักแห่ครอบครัว ( ตำบลนมแม่ ) ประจ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ สายใยรักแห่ครอบครัว ( ตำบลนมแม่ ) ประจ
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 100 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2556
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 สิงหาคม 2556
วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2556
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2556