อัลบั้มภาพ โครงการ โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยโรคไข้เลือดออกตำบลจองถนน
* อัลบั้ม *
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันแม่แห่งชาติ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ วันแม่แห่งชาติ
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2556
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2556
โครงการอำเภอเขาชัยสนยิ้ม ... เคลื่อนที่
โครงการอำเภอเขาชัยสนยิ้ม ... เคลื่อนที่
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 สิงหาคม 2556
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา อำเภอเขาชัยสน **ประจำปี ๒๕๕๖ ( น้
โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑา อำเภอเขาชัยสน **ประจำปี ๒๕๕๖ ( น้
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 245 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 สิงหาคม 2556
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2556

พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชเทียนพรรษาหอม
พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชเทียนพรรษาหอม
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2556
กวนข้าวยาคู ร่วมกับ อบจ.พัทลุง
กวนข้าวยาคู ร่วมกับ อบจ.พัทลุง
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2556
โรงเรียนเทศบาลจองถนน ( วัดบางแก้ว ) ทอกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมท
โรงเรียนเทศบาลจองถนน ( วัดบางแก้ว ) ทอกผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมท
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2556
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอด
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2556
ประวัติความเป็นมา สภาพและข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไป สภาพทางสั
ประวัติความเป็นมา สภาพและข้อมูลพื้นฐาน สภาพทั่วไป สภาพทางสั
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2556

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัมธรรมและประเพณีท้องถิ่น ( การประ
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัมธรรมและประเพณีท้องถิ่น ( การประ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
วันครอบครัว  ประจำปี  ๒๕๕๖
วันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 พฤษภาคม 2556
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราช
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราช
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2556
โครงการอำเภอเขาชัยสนยิ้ม...เคลื่อนที่
โครงการอำเภอเขาชัยสนยิ้ม...เคลื่อนที่
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2556
โครงการ ต้นกล้าศิลปะ รักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการ ต้นกล้าศิลปะ รักษ์สิ่งแวดล้อม" จินตนาการสร้างสรรค์ ส
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2556

โครงการมหกรรมสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน
โครงการมหกรรมสุขภาพดี ขับขี่ปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแ
ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2556
โครงการฟื้นฟูปลาประจำถิ่นสู่ทะเลสาบสงขลา
โครงการฟื้นฟูปลาประจำถิ่นสู่ทะเลสาบสงขลา
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2556
อบจ.พัทลุง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ทต.จองถนน
อบจ.พัทลุง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ ทต.จองถนน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2556