อัลบั้มภาพ โครงการ โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยโรคไข้เลือดออกตำบลจองถนน
* อัลบั้ม *
กิจกรรม การวาดภาพจิตรกรรมไทยลงบนผ้าพระบฎ
กิจกรรม การวาดภาพจิตรกรรมไทยลงบนผ้าพระบฎ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 116 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2556
ส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สด
ส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สด
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 98 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มีนาคม 2556
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคครั้งที่ ๑
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคครั้งที่ ๑
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 138 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมพบปะยามเช้า อำเภอเขาชัยสน
กิจกรรมพบปะยามเช้า อำเภอเขาชัยสน
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 102 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2556
นายกพิณโย ฯ มอบปฏิทิน ปี ๒๕๕๖
นายกพิณโย ฯ มอบปฏิทิน ปี ๒๕๕๖
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2556
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อำเภอ ใส - สะอาด
การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อำเภอ ใส - สะอาด
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มกราคม 2556
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2556
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคร
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2555

การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2555
การพบปะหารือข้อราชการ (พบกันยามเช้า)
การพบปะหารือข้อราชการ (พบกันยามเช้า)
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2555
การอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้ประชาคมอาเซียน ประเทศเ
การอบรมหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่นรอบรู้ประชาคมอาเซียน ประเทศเ
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคร
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปท.เพื่อคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และคร
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 133 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
นายกพิณโย ฯ มอบอุปกรณ์กิฬาและถุงเท้านักเรียน ๓ โรงเรียน
นายกพิณโย ฯ มอบอุปกรณ์กิฬาและถุงเท้านักเรียน ๓ โรงเรียน
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 130 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาตำบลจองถนน
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาตำบลจองถนน
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 119 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ร.ร.เทศบาลตำบลจองถนน
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ร.ร.เทศบาลตำบลจองถนน
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555
พิธีมอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา จ.พัทลุง ประจ
พิธีมอบโล่รางวัลผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา จ.พัทลุง ประจ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2555