อัลบั้มภาพ ปัจฉิมนิเทศ​ ปี​ 60​ ของ ศพด. ทต.จองถนน
* อัลบั้ม *
ต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
ต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕)
ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2555
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบา
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2555
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลชะรัด กิจกรร
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ณ เทศบาลตำบลชะรัด กิจกรร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2555
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2555

โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕
โครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 มกราคม 2555
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคและการออกกำลังก
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคและการออกกำลังก
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2554
งานพิธีสมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อ
งานพิธีสมโภชน์พระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ธันวาคม 2554
พิธิวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม
พิธิวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2554
พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์จังหวัดพัทลุง
พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์จังหวัดพัทลุง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 ธันวาคม 2554

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (เทศบาลตำบลจองถนน)
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (เทศบาลตำบลจองถนน)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2554
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 ตุลาคม 2554
พิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีพลีกรรมตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 ตุลาคม 2554
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2554

เวทีประชาคม
เวทีประชาคม "โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2554
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2554
โครงการมอบรถเข็น ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลจองถนน
โครงการมอบรถเข็น ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลจองถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2554
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2554
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม 2554