อัลบั้มภาพ โครงการ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
* อัลบั้ม *
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2555
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีก
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีก
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2555
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 พฤศจิกายน 2555
โครงการวันฟ้าใสในวัยผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ๕ ธัน
โครงการวันฟ้าใสในวัยผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ๕ ธัน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2555
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๕
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 ตุลาคม 2555

โครงการจองถนนสดใสปลอดภัยจากโรคเอดส์
โครงการจองถนนสดใสปลอดภัยจากโรคเอดส์
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2555
โครงการประชุมลงนามความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
โครงการประชุมลงนามความร่วมมือและจัดทำแผนพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 96 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2555
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "รวมพลคนรักษ์สุขภาพ"
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 70 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ตุลาคม 2555
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การผูกผ้า
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม การผูกผ้า
(จำนวน 17 รูป ชมแล้ว 264 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2555
โครงการมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
โครงการมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2555

ทต.จองถนน ร่วมต้อนรับน้องเล็กนักกิฬาเทควันโด
ทต.จองถนน ร่วมต้อนรับน้องเล็กนักกิฬาเทควันโด
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2555
วันแม่ 12 สิงหาคม 2555
วันแม่ 12 สิงหาคม 2555
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ตุลาคม 2555
การประชันมโนราห์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555
การประชันมโนราห์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2555
โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 8
โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 8
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2555
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 77 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2555

โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประ
โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2555
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทุบุรี ปร
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทุบุรี ปร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2555
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 สิงหาคม 2555
ต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
ต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2555
ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕)
ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๕)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2555