อัลบั้มภาพ ปัจฉิมนิเทศ​ ปี​ 60​ ของ ศพด. ทต.จองถนน
* อัลบั้ม *
การแข่งขันกีฬา น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๔
การแข่งขันกีฬา น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 สิงหาคม 2554
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2554
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลจองถนน
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลจองถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2554
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 71 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2554
งานมหากุศล
งานมหากุศล "เทศน์มหาชาติ" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2554

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เอดส์ในกลุ่มเยาวชน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เอดส์ในกลุ่มเยาวชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2554
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันสวย"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2554
พิธีกวนข้าวยาคู ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พิธีกวนข้าวยาคู ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2554
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2553
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2554
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2554

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การประชัน
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การประชัน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2554
พิธีลงนาม ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
พิธีลงนาม ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
โครงการอบรมผู้นำ แกนนำนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส
โครงการอบรมผู้นำ แกนนำนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 61 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2554
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำรุงรักษาจารีตประเพณี
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำรุงรักษาจารีตประเพณี "ร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2554

นายกพิณโยฯ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวตำบลจอง
นายกพิณโยฯ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวตำบลจอง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2554
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 79 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2554
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2554
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2554
พิธีเปิด กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๘ ประจำปี
พิธีเปิด กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๘ ประจำปี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 74 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2554