วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
โครงการศูนย์บริการคนพิการสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
มอบวิทยุธรรมมะ
มอบวิทยุธรรมมะ