กกต. จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กกต. จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
โครงการอบรมคุณธรรม​จริยธรรม​กับความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน​
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
โครงการสำนึกในพระคุณผู้สูงอายุ​ ประจำปี​ 2561
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
วันอำลาสถาบัน ร.ร.วัดแหลมจองถนน
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า