รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)
     
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559
   
 
   

ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2559