รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลบ.ม. หมู่ที่ 2,4,5,6,7 บ้านโคกแค , บ้านอาพัด , บ้านทุ่งแซะ , บ้านแตระ ,บ้านพรุ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยระ
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน

เรื่อง ประมูลจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลบ.ม. หมู่ที่ 2,4,5,6,7 บ้านโคกแค , บ้านอาพัด , บ้านทุ่งแซะ , บ้านแตระ ,บ้านพรุ
 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 สิงหาคม 2560