รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโอน-คลองเข็น หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลจองถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยส
   
 
   

ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองโอน-คลองเข็น หมู่ที่ ๑,๓ ตำบลจองถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2561