รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน

เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

เอกสารแนบ

๑. ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

๒. เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถน้ำ)

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2557