รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาลตำบลจองถนน ม.5
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาลตำบลจองถนน ม.5

 

เอกสารแนบ

๑. ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนเทศบาลตำบลจองถนน ม.5

๒. ราคากลางงานปรับปรุงระบบผลิตนำประปา โรงเรียนเทศบาล

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2558