Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการอุปกรณ์ชุดลูกข่ายสำหรับรับข่าวจากชุดแม่ข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายประกอบด้วยอุปกรณ์ชุดแม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบในห้องจัดรายการอุปกรณ์ชุดลูกข่ายสำหรับรับข่าวจากชุดแม่ข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล

 

 

เอกสารแนบ

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559